Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 12-6-2018

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Fiji thường trú tại Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Fiji thường trú tại Nhật Bản - Ngài Isikeli Uluinairai Mataitoga


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.