Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 7-5-2018

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Nhật Bản - Ngài Richard Court


Ngày 10-5-2018

Bộ trưởng Bộ Y tế và Thể Thao nước Cộng hòa liên bang Myanmar

Bộ trưởng Bộ Y tế và Thể Thao nước Cộng hòa liên bang Myanmar - Ngài Thet Khaing Win


Ngày 17-5-2018

Đại sứ quán nước Đại Hàn Dân Quốc tại Nhật Bản

Đại sứ quán nước Đại Hàn Dân Quốc tại Nhật Bản - Ngài Kim Kyung-han


Ngày 22-5-2018

Đại sứ quán Pháp tại Nhật Bản

Đại sứ quán Pháp tại Nhật Bản - Ngài Laurent Pic


Ngày 28-5-2018

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Osaka - Kobe

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Osaka - Kobe - Ngài T. Am Strong Chang Sun


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.