Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 20-7-2018

Nguyên Thị trưởng bang Hawaii

Nguyên Thị trưởng bang Hawaii - Ngài George Ariyoshi


Ngày 25-7-2018

Đại sứ Singapore tại Nhật Bản

Đại sứ Singapore tại Nhật Bản - Ngài Lui Tuck Yew


Ngày 30-7-2018

Đoàn công tác từ thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mọi người trong đoàn công tác từ thành phố Hà Nội, Việt Nam


Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.