ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 12 มิถุนายน 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 27 เมษายน 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 27 เมษายน 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 25 มีนาคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 23 มีนาคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 19 มกราคม 2561
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 11 มกราคม 2561
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 25 กันยายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 20 กันยายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 9 กรกฎาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 เมษายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 เมษายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 31 มีนาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 29 มีนาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 27 มกราคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 13 มกราคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 18 ธันวาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 ตุลาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 29 กันยายน 2559
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 6 กันยายน 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
top page
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.