Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 26-30 เดือนมกราคม 2558
โครงการความร่วมมือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอากาศร่วมกับเมืองเจียงซู ประเทศจีน
วันที่ 20 เดือนมกราคม 2558
FIBA (การประชุมธุรกิจนานาชาติฟุกุโอกะ) กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2015
วันที่ 13 เดือนมกราคม 2558
พิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนแลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" กับกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย
วันที่ 6 เดือนมกราคม 2558
จัดการแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพ 2019 ที่ฟุกุโอกะ!
วันที่ 3 เดือนธันวาคม 2557
งานเลี้ยงต้อนรับ "การประชุม ISO/TC197 ฟุกุโอกะ"
วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2557
การประชุม Japan-Korea Strait Governor Meeting ครั้งที่ 23
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2557
สเปเชียลโอลิมปิคส์นิปปอน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2014 กีฬาฤดูร้อนแห่งชาติ ฟุกุโอกะ
วันที่ 22 เดือนตุลาคม 2557
พิธีเปิด "Iwatani hydrogen Station Kokura"
วันที่ 18 เดือนตุลาคม 2557
งานพิธีเปิดตัว MRJ (Mitsubishi Regional Jet)เครื่องบินโดยสารเอกชนแห่งอนาคต
วันที่ 8 เดือนตุลาคม 2557
พิธีลงนามร่วมของ LOI (หนังสือแสดงเจตจำนง) ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกสวีเดนและเมืองฟุคุโอกะ, จังหวัดฟุคุโอกะ
วันที่ 6 เดือนตุลาคม 2557
การจัดแสดงนิทรรศการ "งานชิ้นเอก สมบัติล้ำค่าจากพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติในไทเป" -จัดแสดง "หินแกะสลักรูปหมูสามชั้น (The Meat Shaped Stone)"ที่ไม่เคยนำออกนอกพิพิธภัณฑ์
วันที่ 3 เดือนตุลาคม 2557
พิธีเปิดงาน Food EXPO Kyushu

โครงการความร่วมมือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอากาศร่วมกับเมืองเจียงซู ประเทศจีน (วันที่ 26-30 เดือนมกราคม 2558)

"จังหวัดฟุกุโอกะและเมืองเจียงซูประเทศจีนที่ได้มีการลงนามความตกลงมิตรภาพร่วมกันได้เข้าร่วมงาน "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเมืองเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอากาศของประเทศจีน" ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอากาศ
ทางจังหวัดร่วมมือกับกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองเจียงซูในการพัฒนาบุคลากรสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอากาศ โดยตั้งแต่วันที่ 26-30 เดือนมกราคม จังหวัดฟุกุโอกะได้รับข้าราชการจำนวน 6 คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อทางอากาศของเมืองเจียงซูมาที่จังหวัดฟุกุโอกะเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบกฎหมายและการใช้งานเพื่อป้องกันมลภาวะทางอากาศ ต่อจากนี้ไปทางจังหวัดก็จะพยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมทางอากาศที่มีคุณภาพดีในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเมืองเจียงซู "

Back to the top of the page

FIBA (การประชุมธุรกิจนานาชาติฟุกุโอกะ) กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2015(วันที่ 20 เดือนมกราคม 2558)

เมื่อวันที่ 20 เดือนมกราคมได้มีการจัด "FIBA กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2015" ขึ้นที่ศาลาว่าการจังหวัดเพื่อการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจเกี่ยวกับฟุกุโอกะและคิวชู ผู้ว่าการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ฟุกุโอกะเป็นศูนย์กลาง และนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ที่กำลังดำเนินธุรกิจในระดับสากลทั้งหมดราว 60 คน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฟุกุโอกะ เช่น เหล้าสาเก "เก็งกิสึกุชิ" ข้าวของจังหวัด สตรอเบอรี่อามาโอ และสาหร่ายฟุกุโอกะ
นอกจากนี้บริษัท เอดานส์กรุ๊ปเจแปน จำกัด ยังได้บรรยายเรื่อง "ข้อดีและปัญหาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างชาติในฟุกุโอกะ" และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในฟุกุโอกะอย่างคึกคัก


ผู้ว่าการกล่าวทักทาย

Back to the top of the page

พิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนแลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" กับกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย(วันที่ 13 เดือนมกราคม 2558)

 วันที่ 13 เดือนมกราคมได้มีการลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนแลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" กับกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดฟุคุโอกะและประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
จังหวัดฟุคุโอกะและประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนในแขนงสาขาต่างๆ มากมายนับจนถึงปัจจุบัน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ, การท่องเที่ยว, เยาวชน ฯลฯ ในปี 2549 มีการลงนามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือและมิตรภาพกับกรุงเทพมหานคร ในด้านเศรษฐกิจมีการดำเนินโครงการเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตกว้างขึ้นด้วยการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของทั้งสองประเทศภายใต้ความร่วมมือกันอย่างแนบแน่นกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย
 ผู้ว่าการโอกาวะกล่าวว่า "การดำเนินการจัดการต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจนับจนถึงปัจจุบันระหว่างจังหวัดฟุคุโอกะและกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยร่วมกันนั้นส่งผลให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในโอกาสของการลงนามบันทึกข้อตกลงของญี่ปุ่นจึงมุ่งหวังในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งสองฝ่ายระหว่างจังหวัดฟุคุโอกะและไทยให้ทวีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น"


ผู้ว่าการโอกาวะและนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทยลงนามในบันทึกข้อตกลง


จากทางซ้าย ผู้ว่าการโอกาวะ, นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม、นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย

Back to the top of the page

จัดการแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพ 2019 ที่ฟุกุโอกะ! (วันที่ 6 เดือนมกราคม 2558)

 งานแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพซึ่งเป็นหนึ่งในสามกิจกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกับโอลิมปิคและฟุตบอลโลกประจำปี 2019 มีกำหนดการณ์ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในเอเชีย เนื่องในโอกาสนี้ทางจังหวัดได้เสนอชื่ออำเภอฟุกุโอกะให้เป็นสถานที่จัดงาน
หากมีการจัดงานแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพขึ้นที่ฟุกุโอกะจริงย่อมคาดหวังได้ถึงผลกระทบในทางที่ดีอย่างมากมาย อาทิ การส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาสุขภาพของเยาวชน และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ จังหวัดฟุกุโอกะกำลังจัดตั้ง "คณะกรรมการชวนเชิญเข้าร่วมงานแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพ 2019" ซึ่งประกอบไปด้วยภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชน
 เพื่อให้การเชิญชวนเข้าร่วมงานประสบความสำเร็จ นอกจากความพร้อมของสถานที่จัดงานแลความสะดวกในการเดินทางแล้ว ความมีน้ำใจและการต้อนรับอย่างอบอุ่นของผู้คนท้องถิ่นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน  ทางจังหวัดจะประสานความร่วมมือกับชาวเมืองทุกท่านต่อไปในการเชิญชวนให้เข้าร่วมงานนี้

【รายละเอียดโดยสังเขปของการแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพ 2019】
ระยะเวลาจัดงาน : เดือนกันยายน-ตุลาคม 2019 (ประมาณ 7 สัปดาห์)
ทีมที่เข้าร่วม : 20 ทีม
จำนวนการแข่ง : รอบคัดเลือก 40 นัด ทัวร์นาเมนท์ชิงชนะเลิศ 8 นัด


ผู้ว่าการกำลังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาร่วมงานเวิลด์คัพ

Back to the top of the page

งานเลี้ยงต้อนรับ "การประชุม ISO/TC197 ฟุกุโอกะ" (วันที่ 3 เดือนธันวาคม 2557)

 ทางจังหวัดฟุกุโอกะกำลังดำเนินการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมในแขนงเซลล์พลังงานเชื้อเพลิงและไฮโดรเจนไปสู่อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตของจังหวัด
 ในวันที่ 3 เดือนธันวาคม ผู้ว่าการได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับการประชุม ISO (องค์การมาตรฐานสากล) ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดฟุกุโอกะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการวางมาตรฐานสากลสำหรับสายงานเซลล์พลังงานเชื้อเพลิงและไฮโดรเจน
 ผู้ว่าการได้แนะนำด้วยภาษาอังกฤษให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจาก 11 ประเทศรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์เซลล์พลังงาน (FCV) ให้เป็นที่แพร่หลายและการจัดเตรียมสถานีไฮโดรเจน รวมทั้งความน่าสนใจของจังหวัด อาทิ อาหารขึ้นชื่อรสอร่อยและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น


ผู้ว่าการและ Tchouvelev (เชฟเลฟ) ประธานการประชุม ISO/TC197 (ซ้าย) และ Ferrero (เฟเรโร) รองประธานการประชุม (ขวา)


ผู้ว่าการกล่าวแนะนำเหล้าสาเกที่ผลิตในจังหวัด


การแสดงจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "อิโตะชิมะนิโจคิสึนะไทโกะ"

Back to the top of the page

การประชุม Japan-Korea Strait Governor Meeting ครั้งที่ 23 (วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2557)

วันที่ 21 พฤศจิกายน ได้มีการจัดประชุม Japan-Korea Strait Governor Meeting ครั้งที่ 23 ขึ้นที่จังหวัดชอลลาใต้ในประเทศเกาหลี
ในการประชุมมีประเด็นหลักสำคัญ คือ "การสร้างทิวทัศน์ที่งดงาม" โดยมีผู้ว่าการเมืองและนายกเทศมนตรีจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่งของเกาหลีและญี่ปุ่นขึ้นแถลงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
ผู้ว่าการโองาวะได้นำเสนอเรื่องการสร้างทิวทัศน์ในคิตะคิวชู ฟุกุโอกะ จิคุโกะและจิคุโฮรวม 4 แห่ง จากมุมมองทั้งสองด้านคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม


ผู้ว่าการกำลังกล่าวบรรยาย


การถ่ายภาพที่ระลึก

Back to the top of the page

สเปเชียลโอลิมปิคส์นิปปอน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2014 กีฬาฤดูร้อนแห่งชาติ ฟุกุโอกะ(วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2557)

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ได้มีการจัดพิธีเปิด "สเปเชียลโอลิมปิคส์นิปปอนครั้งที่ 6 ประจำปี 2014 กีฬาฤดูร้อนแห่งชาติ ฟุกุโอกะ" ขึ้นที่อำเภอฟุกุโอกะ สเปเชียลโอลิมปิคส์เป็นองค์กรที่ดำเนินการฝึกซ้อมกีฬาหลายอย่างให้กับผู้พิการทางสมองและปัญญา และจะจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศขึ้นทุก 4 ปี
 ใน Final Leg (การวิ่งคบเพลิง) ก่อนพิธีเปิด ผู้ว่าการได้กล่าวทักทายว่า "ขอให้นำเปลวไฟที่หลอมรวมไว้ด้วย "ใจจริง" ซึ่งเดินทางผ่านมาแล้วทั่วประเทศท่ามกลางการเอาใจช่วยจากทุกคนไปยังพิธีเปิดงานด้วยครับ" ก่อนจะส่งมอบคบเพลิงให้กับนักวิ่งคบเพลิง
 นอกจากนี้ในพิธีเปิดซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ราว 1,500 คนเข้าร่วม ยังมีเจ้าหญิงทากามาโดะโนะมิยะ ฮิซาโกะ และแคโรไลน์ เคเนดี้ ท่านเอกอัครราชฑูตประจำญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน รวมทั้งมีการขับร้องเพลงเชียร์โดยคุณ MISIA


ผู้ว่าการส่งมอบคบเพลิง

Back to the top of the page

พิธีเปิด "Iwatani hydrogen Station Kokura"(วันที่ 22 เดือนตุลาคม 2557)

เมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม มีพิธีเปิด "Iwatani hydrogen Station Kokura" สถานีไฮโดรเจนเพื่อการพาณิชย์แห่งแรกในคิวชู
สืบเนื่องจากการจัดตั้งฟุกุโอกะ FCV คลับขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ทางจังหวัดตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในการนำ FCV เข้ามาใช้งานพร้อมเผยแพร่ความน่าสนใจของ FCV ออกสู่สาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมผลักดันการสร้างสถานีไฮโดรเจนราว 10 แห่งภายในจังหวัดควบคู่กันไป
※สถานีไฮโดรเจน・・・สถานีสำหรับเติมไฮโดรเจนให้กับรถยนต์เซลล์พลังงานเชื้อเพลิง


ภาพการตัดริบบิ้น

Back to the top of the page

งานพิธีเปิดตัว MRJ (Mitsubishi Regional Jet)เครื่องบินโดยสารเอกชนแห่งอนาคต(วันที่ 18 เดือนตุลาคม 2557)

 เมื่อวันที่ 18 เดือนตุลาคม ที่โรงงานโคมากิมินามิของ Nagoya Aerospace System Works, Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. เมืองโทโยยามะ จังหวัดไอจิ ได้มีการจัด Rollout Ceremony (พิธีนำเครื่องบินออกจากโรงงานเพื่อเปิดตัว) ของเครื่อง MRJ (Mitsubishi Regional Jet) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. และ Mitsubishi Aircraft Corporation   เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. ได้ตัดสินใจว่าจะใช้สนามบินคิตะคิวชูเป็นฐานการทดสอบบินและสถานที่จอดเครื่อง MRJ
 ทางจังหวัดเองก็กำลังดำเนินการอย่างกระตือรือร้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศนับตั้งแต่โครงการ MRJ เป็นต้นไป พร้อมกับการประสานความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับภาครัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสานโครงการอย่างต่อเนื่อง


ภาพงานพิธี

Back to the top of the page

พิธีลงนามร่วมของ LOI (หนังสือแสดงเจตจำนง) ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกสวีเดนและเมืองฟุคุโอกะ, จังหวัดฟุคุโอกะ(วันที่ 8 เดือนตุลาคม 2557)

 วันที่ 8 เดือนตุลาคมได้มีการจัดพิธีลงนามร่วมของ "LOI (หนังสือแสดงเจตจำนง) เกี่ยวกับที่พักนักกีฬาก่อนงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020" ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกสวีเดนและเมืองฟุคุโอกะ, จังหวัดฟุคุโอกะ
 จากการลงนามในครั้งนี้ ทีมโอลิมปิกของสวีเดนได้กำหนดอย่างไม่เป็นทางการว่าจะดำเนินการตั้งที่พักนักกีฬาก่อนงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 ที่ฟุคุโอกะ ซึ่งการกำหนดอย่างไม่เป็นทางการในการยอมรับรองสถานที่ตั้งที่พักนักกีฬาก่อนงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 ถือเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น

ในเอกสารแสดงเจตจำนงระบุแสดงรายละเอียดโดยสังเขปของการดำเนินการตั้งที่พักนักกีฬาที่ดำเนินการโดยทีมโอลิมปิกสวีเดน, บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสวีเดน, เมืองฟุคุโอกุ, จังหวัดฟุคุโอกะ
 ผู้ว่าการโอกาวะได้กล่าวทักทายว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดฟุคุโอกะได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งที่พักนักกีฬา และยินดีต้อนรับนักกีฬาจากสวีเดนอย่างอบอุ่นเพื่อให้นักกีฬาทุกท่านสามารถแสดงความสามารถออกมาในสนามแข่งขันได้อย่างเต็มที่"


บรรยากาศของพิธีลงนาม

Back to the top of the page

การจัดแสดงนิทรรศการ "งานชิ้นเอก สมบัติล้ำค่าจากพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติในไทเป" -จัดแสดง "หินแกะสลักรูปหมูสามชั้น (The Meat Shaped Stone)"ที่ไม่เคยนำออกนอกพิพิธภัณฑ์(วันที่ 6 เดือนตุลาคม 2557)

วันที่ 6 เดือนตุลาคมได้มีการจัดพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการพิเศษชื่อว่า "งานชิ้นเอก สมบัติล้ำค่าจากพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติในไทเป" ขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคิวชู โดยนำศิลปวัตถุชิ้นเอกจำนวน 110 รายการที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน อาทิ "หินแกะสลักรูปหมูสามชั้น (The Meat Shaped Stone)"ที่ไม่เคยนำออกจากพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ มาจัดแสดง โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 250,000 คนจากทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด
ไต้หวันเป็นพันธมิตรสำคัญของจังหวัดฟุคุโอกะ ซึ่งจากนี้ต่อไปมีแผนงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในแขนงต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, การท่องเที่ยว และอื่นๆ
นับแต่เปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคิวชูขึ้นในปี 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนกว่า 12 ล้านคน โดยพิพิธภัณฑ์มุ่งมั่นนำเสนอโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและศิลปะให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้แนวคิด "การสัมผัสรู้ถึงการสร้างวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย"


บรรยากาศของพิธีเปิดงาน

Back to the top of the page

พิธีเปิดงาน Food EXPO Kyushu(วันที่ 3 เดือนตุลาคม 2557)

วันที่ 3 เดือนตุลาคม ได้มีการเปิดงาน Food EXPO Kyushu ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเอาเสน่ห์ของอาหารจากทุกพื้นที่ในคิวชูมาจัดแสดงไว้ด้วยกัน และได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ "โรงอาหารขนาดใหญ่รวมของอร่อยขึ้นชื่อของคิวชู" ซึ่งเต็มไปด้วยอาหารรสเลิศอันมากด้วยเอกลักษณ์จากคิวชูและโอกินาว่า รวมทั้งการประชุมเจรจาการค้าเกี่ยวกับอาหารซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ซื้อจากทั้งในและนอกประเทศ 


บริษัทต่างๆ ที่ร่วมงานออกร้าน

Back to the top of the page

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.