Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 5 เดือนกันยายน 2557
ผู้ว่าการฯ โองาวะประชาสัมพันธ์ทัวร์การท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมให้กับกงศุลใหญ่และเจ้าหน้าที่กงศุลประจำฟุกุโอกะรับฟัง
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม 2557
กิจกรรมเปิดตัว "Fukuoka FCV Club"
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม 2557
การประชุมผู้ว่าการเมือง US-Japan Council
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม 2557
ไปเยือนบริษัท Engine Yard
วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2557
พบปะสังสรรค์กับสมาคมชาวฟุกุโอกะซานฟรานซิสโก
วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2557
สมาคมชาวฟุกุโอกะซีแอทเทิล-ทาโคมา พบปะสังสรรค์กับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากอำเภอยาเมะผู้มาเยือน
วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม 2557
ก่อตั้งสมาคมไทยฟุกุโอกะ OB
วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2557
เยาวชนจากสมาคมชาวฟุกุโอกะต่างแดนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัด
วันที่ 2-6 เดือนกรกฎาคม 2557
บูธของฟุกุโอกะในงาน "Japan Expo 2014"
วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2557
งาน Fukuoka Promotion
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2557
การเยือนสำนักงานใหญ่ไนโรบีของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2557
พิธีฉลองเปิดเส้นทางฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ สายการบิน Jet Star Asia

ผู้ว่าการฯ โองาวะประชาสัมพันธ์ทัวร์การท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมให้กับกงศุลใหญ่และเจ้าหน้าที่กงศุลประจำฟุกุโอกะรับฟัง(วันที่ 5 เดือนกันยายน 2557)

จังหวัดฟุกุโอกะเป็นที่ตั้งของสำนักงานกงศุลสาธารณรัฐเวียดนาม ออสเตรเลีย สาธารณารัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ปีนี้จังหวัดฟุกุโอกะได้เริ่มโครงการประชาสัมพันธ์จังหวัดฟุกุโอกะ โดยให้กงศุลใหญ่และเจ้าหน้าที่กงศุลของประเทศเหล่านี้ได้สัมผัสกับเสน่ห์ของทางจังหวัดขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 5 เดือนกันยายนได้มีการแนะนำการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมใน อำเภอคิตะคิวชูขึ้นเป็นกิจกรรมแรก กงศุลใหญ่และเจ้าหน้าที่กงศุลทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท TOTO Co.,Ltd. และ Yasukawa Electric Co.,Ltd. รวมทั้งล่องเรือชมทิวทัศน์โรงงานยามกลางคืน
ผู้ว่าการฯ โองาวะได้ประชาสัมพันธ์ว่า "ขอให้การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้นำความน่าสนใจของการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมของจังหวัดฟุกุโอกะไปถ่ายทอดให้ประชาชนในประเทศรับทราบ"


ภาพการเยี่ยมชมโรงงานโคคุระไดอิจิ บริษัท TOTO Co.,Ltd.ภาพการเยี่ยมชมโรงงานบริษัท Yasukawa Electric Co.,Ltd.
ภาพการล่องเรือชมโรงงานยามค่ำคืน

Back to the top of the page

กิจกรรมเปิดตัว "Fukuoka FCV Club"(วันที่ 19 เดือนสิงหาคม 2557)

ในวันที่ 19 เดือนสิงหาคม ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันก่อตั้ง "Fukuoka FCV Club (ชมรมยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงฟุคุโอกะ)" ขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความแพร่หลายของ FCV (ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง) และการจัดเตรียมสถานีไฮโดรเจน
ผู้ว่าการฯ โองาวะซึ่งเป็นตัวแทนของชมรมได้กล่าวทักทายว่า "เราได้ก่อตั้งชมรม "Fukuoka FCV Club" ขึ้นเพื่อส่งเสริมการริเริ่มนำ FCV ไปใช้ การเผยแพร่ความน่าสนใจ ไปพร้อมกับการจัดเตรียมสถานีไฮโดรเจน ผมต้องการให้คิวชูตอนเหนือพัฒนาต่อเนื่องมากขึ้นในฐานะศูนย์กลางการพัฒนาและผลิตยนตกรรมยุคใหมแห่งอนาคตนับตั้งแต่ FCV"


ผู้ว่าการฯ กล่าวทักทาย


ชมนิทรรศการ (อำเภอฟุกุโอกะ) ร่วมกับคุณอาโซ ยูทากะ ประธานสหพันธ์เศรษฐกิจคิวชู บริเวณด้านหน้า FCV ของโตโยต้าที่จะออกวางตลาดปีหน้า


ฟังคำอธิบายเรื่อง Hydrogen Dispenser (หัวจ่ายไฮโดรเจน)

Back to the top of the page

การประชุมผู้ว่าการเมือง US-Japan Council(วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม 2557)

ในวันที่ 28 เดือนกรกฏาคม ผู้ว่าการฯ โองาวะได้เข้าร่วมงาน "การประชุมผู้ว่าการเมือง US-Japan Council" ซึ่งจัดขึ้นที่ซิลิคอนวัลเลย์ในอเมริกา
ในการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกา ผู้ว่าการฯได้แนะนำถึงการดำเนินการเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในกลุ่ม IT และสถานการณ์ความสัมพันธ์กับอเมริกา นอกจากนี้ในการอภิปรายยังพูดถึงมาตรการรับมือปัญหาอัตราการเกิดต่ำผู้สูงอายุมาก มีการอธิบายถึงผลที่ได้จาก "ศูนย์ส่งเสริมการทำงานถึงอายุ 70 ปีจังหวัดฟุกุโอกะ" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คนในที่ประชุมต่างรับฟังอย่างกระตือรือร้น
นอกจากนี้ ได้มีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกานับต่อจากนี้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ คุณไอริน ฮิราโนะ อิโนอุเอะประธาน, คุณแดเนียล โอติโมโตะ คณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหารของ US-Japan Council ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของท้องถิ่น


ผู้ว่าการฯ เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่ม


ภาพการอภิปรายกลุ่ม


ผู้ว่าการฯ และคุณอิโนะอุเอะประธาน US-Japan Council (ขวา)
คุณโอคิโมโตะคณะกรรมการ (ศาสตราจารย์กิตติคุณมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด/ซ้าย)


ผู้ว่าการฯ กำลังประชาสัมพันธ์เหล้าสาเกของฟุกุโอกะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องจากอเมริกา

Back to the top of the page

ไปเยือนบริษัท Engine Yard(วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม 2557)

ในวันที่ 28 กรกฏาคม ผู้ว่าการฯ ได้เดินทางไปเยือนบริษัท Engine Yard ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำระดับโลกในด้าน "Ruby" ภาษาในการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดยญี่ปุ่น
จังหวัดฟุกุโอกะกำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ภาษา "Ruby" ผู้ว่าการฯ นอกจากจะกล่าวขอบคุณในเรื่องที่คุณจอห์น ดิลลอน CEO รับเป็นที่ปรึกษาให้ "คณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจ Ruby Content จังหวัดฟุกุโอกะ" และยังมอบรางวัล Engine Yard ให้สำหรับงานมอบรางวัลฟุกุโอกะ Ruby รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประโยชน์ IT ในอนาคต


ภาพการไปเยือนบริษัท Engine Yard


ผู้ว่าการฯและคุณดิลลอน CEO

Back to the top of the page

พบปะสังสรรค์กับสมาคมชาวฟุกุโอกะซานฟรานซิสโก(วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2557)

ในวันที่ 27 เดือนกรกฏาคม ผู้ว่าการฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานสังสันท์ของสมาคมชาวฟุกุโอกะซานฟรานซิสโก
ผู้ว่าการฯ ได้กล่าวขอบคุณการเข้าร่วมการ "ชุมนุมใหญ่ชาวฟุกุโอกะในต่างประเทศ"ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดฟุกุโอกะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา และได้กล่าวทักทายว่า "จังหวัดฟุกุโอกะอยากทำกิจกรรมอีกมากมายเพื่อสมาชิกสมาคมทุกท่านที่ใช้ชีวิตโดยคิดถึงจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งเป็นบ้านเกิดอันห่างไกล"


ผู้ว่าการฯ กล่าวทักทาย หันหน้าเข้าจากขวาคือประธานอิชิอิ สึนาโอะ


สมาชิกสมาคมฟุกุโอกะซานฟรานซิสโก

Back to the top of the page

สมาคมชาวฟุกุโอกะซีแอทเทิล-ทาโคมา พบปะสังสรรค์กับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากอำเภอยาเมะผู้มาเยือน(วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2557)

ในวันที่ 26 เดือนกรกฏาคม ผู้ว่าการได้เข้าร่วมงานสังสันท์ของคณะผู้มาเยือนจากโรงเรียนระดับมัธยมต้น อำเภอยาเมะซึ่งเดินทางไปที่ซีแอทเทิล อเมริกา ตามคำเชิญของสมาคมชาวฟุกุโอกะซีแอทเทิล-ทาโคมา
การมาอเมริกาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น อำเภอยาเมะในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการช่วยเหลือเด็กผู้ประสบภัยพายุเมื่อเดือนกรกฏาคมปีที่ผ่านมาโดยสมาคมชาวฟุกุโอกะซีแอทเทิล-ทาโคมาซึ่งได้เข้าร่วม "งานชุมนุมสมาคมชาวฟุกุโอกะทั่วโลก" ที่จัดขึ้นในจังหวัดฟุกุโอกะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา


ผู้ว่าการฯ กับคุณทามาอิ สึมิโอะประธานสมาคมชาวฟุกุโอกะซีแอทเทิล-ทาโคมา


ถ่ายภาพที่ระลึก


นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจากอำเภอยาเมะกำลังกล่าวถึงประสบการณ์ในซีแอทเทิล

Back to the top of the page

ก่อตั้งสมาคมไทยฟุกุโอกะ OB(วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม 2557)

ในวันที่ 19 เดือนกรกฎาคมได้มีการจัดพิธีเปิด "สมาคมไทยฟุกุโอกะ OB ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีอดีตนักศึกษาไทยในฟุกุโอกะที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีคุณฮัตโตริรองผู้ว่าการฯ คุณคาจิประธานคณะกรรมการจังหวัดฟุกุโอกะและกลุ่มตัวแทนคณะกรรมการจังหวัดรวม 30 คนเดินทางไปร่วมงาน
ในบรรดาอดีตนักศึกษาต่างชาติในฟุกุโอกะที่ไปมีบทบาทอยู่ทุกแห่งทั่วโลก มีจำนวนมากที่เห็นทางจังหวัดเป็นเหมือนบ้านเกิดแห่งที่สองและต้องการมีส่วนสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของตนและฟุกุโอกะ
ทางจังหวัดคาดหวังว่าคนเหล่านี้จะเป็นกองเชียร์ให้กับจังหวัดฟุกุโอกะ จึงให้ความร่วมมือกับการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าซึ่งในครั้งนี้เป็นการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าแห่งที่ 5


Back to the top of the page

เยาวชนจากสมาคมชาวฟุกุโอกะต่างแดนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัด(วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2557)

ประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนที่ฟุกุโอกะ "บ้านเกิด"

สมาคมชาวฟุกุโอกะต่างแดนซึ่งประกอบไปด้วยชาวฟุกุโอกะซึ่งย้ายไปอยู่ต่างประเทศและลูกหลานมีความสำคัญในฐานะสะพานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดและประเทศที่อาศัย แต่เมื่อย้ายไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานก็ทำให้มีเยาวชนรุ่นใหม่ที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้หรือไม่รู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
ทางจังหวัดจึงได้เชิญบรรดาเด็กๆ อนาคตของสมาคมมายังจังหวัดฟุกุโอกะเพื่อให้เรียนรู้รากเหง้าของตนเองและสร้างความคึกคักให้กับกิจกรรมของสมาคม
ในวันที่ 15 เดือนกรกฏาคม ลูกหลานของสมาคมจาก 7 ประเทศ เช่น บราซิล โคลัมเบีย อเมริกาซึ่งได้เดินทางมาที่ฟุกุโอกะ ได้ไปเยือนโรงเรียนประถมศึกษานากะของ อำเภอฟุกุโอกะ และได้มีประสบการณ์ที่สนุกสนานแม้ว่าจะไม่คุ้นเคยกับชีวิตใน โรงเรียนประถมของญี่ปุ่นและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมจนกลายเป็นวันหนึ่งที่ไม่อาจลืม


ลูกหลานสมาคมกำลังพูดถึง "สิ่งที่ชอบ" ในการแนะนำตัว


ประสบการณ์พิธีชงชาครั้งแรก

Back to the top of the page

บูธของฟุกุโอกะในงาน "Japan Expo 2014"(วันที่ 2-6 เดือนกรกฎาคม 2557)

ระหว่างวันที่ 2-6 เดือนกรกฎาคม ทางจังหวัดฟุกุโอกะได้ไปร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์เมืองฟุกุโอกะในงาน "Japan Expo 2014" ซึ่งจัดขึ้นที่ Paris-Nord Villepinte
ในบูธมีฟุกุโอกะ มีคัมเบคุงซึ่งเป็นตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนมาร่วมงานด้วย โดยมีการแนะนำทั้งวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาวอย่างเช่น อนิเมชั่น เกมส์ รวมทั้งอาหารและการท่องเที่ยวในฟุกุโอกะ
ในวันที่ 5 เดือนกรกฏาคม ผู้ว่าการฯ โองาวะได้มาประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของฟุกุโอกะร่วมกับคุณคาจิประธานคณะกรรมการจังหวัดฟุกุโอกะและอีกหลายท่านจากวงการธุรกิจของจังหวัดฟุกุโอกะ


ผู้ว่าการฯ โองาวะและคุณคาจิประธานคณะกรรมการจังหวัดฟุกุโอกะกำลังประชาสัมพันธ์ชายาเมะ


กับฟุกุโอกะ คัมเบคุง

Back to the top of the page

งาน Fukuoka Promotion(วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2557)

เมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฏาคมได้มีการจัดงาน "Fukuoka Promotion" ขึ้นที่บ้านพักเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศฝรั่งเศส
ผู้ว่าการฯ โองาวะได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดฟุกุโอกะอย่างกระตือรือร้นว่า "จังหวัดฟุกุโอกะอุดมไปด้วยธรรมชาติทั้งยังมีความเป็นเมืองที่สมบูรณ์ เชิญทุกท่านเดินทางไปจังหวัดฟุกุโอกะที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งอาหาร วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว"
ในงานมีการประชาสัมพันธ์เหล้าสาเกของฟุกุโอกะที่ได้รับรางวัล "แชมเปี้ยนสาเก" ในงาน "International Wine Challenge (IWC)" เมื่อปีที่แล้วนับตั้งแต่คิตายะ ทั้งยังมีมุมชิมชายาเมะ รวมทั้งมุมจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมอย่างเช่นผ้าทอฮาคาตะ


ผู้ว่าการฯโองาวะกำลังเล่าถึงเสน่ห์ของฟุกุโอกะ


ผู้ว่าการฯโองาวะกำลังเล่าถึงเสน่ห์ของฟุกุโอกะ


ประชาสัมพันธ์เหล้าสาเกของฟุกุโอกะ

Back to the top of the page

การเยือนสำนักงานใหญ่ไนโรบีของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ(วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2557)

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม ผู้ว่าการฯ โองาวะได้เดินทางไปเยือนสำนักงานใหญ่ไนโรบีของ UN Habitat (โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ) ที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา และได้สนทนากับ ผู้อำนวยการจอห์น ครอส โดยผู้อำนวยการครอสได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนของจังหวัดฟุกุโอกะต่อกิจกรรมของสำนักงานใหญ่ฟุกุโอกะที่ผ่านมาและได้กล่าวว่าประสงค์จะให้มีการสนับสนุนต่อไป โดยผู้ว่าการฯโองาวะได้กล่าวตอบว่า "ผมรู้สึกนับถือ UN Habitat ที่มีกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตของคน ผมรู้สึกภูมิใจที่กิจกรรมของสำนักงานใหญ่ฟุกุโอกะตลอด 17 ปีได้รับความชื่นชมทั้งจากพื้นที่เอเชียแปซิฟิคและสังคมโลก สำหรับจังหวัดุฟุกุโอกะซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาก้าวหน้าควบคู่ไปพร้อมๆ กับเอเชีย สำนักงานใหญ่ฟุกุโอกะเป็นองค์กรสำคัญและประสงค์ที่จะให้ท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมต่อไปในอนาคต"


ผู้ว่าการฯ โองาวะกำลังกล่าว


คณะผู้มาเยือนจากจังหวัดฟุกุโอกะและผู้อำนวยการครอส
(แถวหน้าลำดับที่ 6 จากซ้าย)

Back to the top of the page

พิธีฉลองเปิดเส้นทางฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ สายการบิน Jet Star Asia(วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2557)

วันที่ 27 เดือนมิถุนายนได้มีการเปิดการบินในเส้นทางฟุกุโอกะ-กรุงเทพ-สิงคโปร์ของสายการบิน Jet Star Asia ที่สนามบินฟุกุโอกะ เป็นเส้นทางแรกสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสายการบิน Low Cost ซึ่งทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากขึ้นจากทางเลือกที่เพิ่มขึ้น
ผู้ว่าการฯ ซึ่งเข้าร่วมพิธีฉลองเปิดเส้นทางบินได้กล่าวทักทายว่า "ทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์มีบริษัทจากจังหวัดของเราไปประกอบกิจการกันอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อกันในหลายๆ ด้าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดเส้นทางบินในครั้งนี้จะยิ่งช่วยสนับสนุนให้จังหวัดของเราและกรุงเทพฯ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น"


ผู้ว่าการฯ โองาวะกล่าวทักทาย


ภาพพิธีเปิดเส้นทางบิน

Back to the top of the page

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.