Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

28 ส.ค. 2556
โครงการวิจัยโครงสร้างแยกชิ้นส่วนโดยละเอียดของรถยนต์แห่งอนาคต
25 ส.ค. 2556
โครงการรณรงค์ลดละเลิกการเมาแล้วขับ
23 ส.ค. 2556
ฟรุตสเตชั่น จำหน่ายเฉพาะฤดูกาล "โทโยมิทสึฮิเมะ"
31 ก.ค. 2556
พนักงานบริษัทคิตายะรายงานงานให้ผู้ว่าการทราบเรื่องการได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มสาเกญี่ปุ่นในงาน "International Wine Challenge 2013"
26 ก.ค. 2556
ค่ายพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นครั้งที่ 10
12 ก.ค. 2556
การอภิปรายซิมโพเซียมนานาชาติเรื่องวัคซีนมะเร็ง ฟุกุโอกะ
9 ก.ค. 2556
บุตรหลานของชมรมชาวฟุกุโอกะต่างประเทศพบปะกับนักเรียนชั้นประถมของฟุกุโอกะ
27 มิ.ย. 2556
ประชุมคณะกรรมการแนวคิดเรื่องเซ็นทรัลพาร์ค ครั้งที่ 1
24 มิ.ย. 2556
"บริษัทโตโยต้าจิโดฉะคิวชู จำกัด" ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทแรกใน "กลุ่มสนับสนุนการเกษตรฟุกุโอกะ"
12 มิ.ย. 2556
นักเรียนจากเมืองเดลลี ประเทศอินเดียเดินทางมาพบปะกับนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัด
2 มิ.ย. 2556
ฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติรวม จังหวัดฟุกุโอกะ

โครงการวิจัยโครงสร้างแยกชิ้นส่วนโดยละเอียดของรถยนต์แห่งอนาคต(28 ส.ค. 2556)

เรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุด

เพื่อเผยแพร่รถยนต์แห่งยุคใหม่อนาคต อาทิ รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชิ้นส่วนใหม่ของธุรกิจในท้องถิ่นในสาขานี้ ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมกลไกและโครงสร้างของชิ้นส่วน โดยนำรถยนต์ไฮบริดมาถอดแยกชิ้นส่วนอย่างละเอียดโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม เป็นเวลา 3 วัน เรื่องการถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในวันแรกมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน โดยได้ทำการจดบันทึกอย่างกระตือรือร้นเพื่อพยายามนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยี


วิทยากรถอดแยกชิ้นส่วนทีละชิ้นพร้อมอธิบายหน้าที่การทำงาน


ผู้เข้าร่วมได้หยิบชิ้นส่วนที่ถอดแยกออกมาทีละชิ้นเพื่อพิจารณาโครงสร้าง รูปร่างและวัสดุ

返回页首

โครงการรณรงค์ลดละเลิกการเมาแล้วขับ(25 ส.ค. 2556)

ลดให้เหลือศูนย์โดยเร็วที่สุด

เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของชุมชนให้ตระหนักในเรื่อง "การไม่ขับขี่/ไม่ให้ขับขี่/ไม่ยินยอมให้ขับขี่ในขณะมึนเมา!" ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม โดยทางจังหวัดได้จัดให้มี "โครงการรณรงค์ลดละเลิกการเมาแล้วขับ"

ีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นที่ฮาคาตะริเวอร์เรน ผู้ว่าการฯ โองาวะได้กล่าวว่า "จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในปีนี้มีอัตราน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยลดลงจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้แนวโน้มที่ลดลงนี้ยังคงมีผลสืบเนื่องต่อไป เราจึงจำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมนี้ให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันเพื่อลดละเลิกการเมาแล้วขับให้ได้โดยเด็ดขาด" จากนั้นผู้ร่วมงานประมาณ 200 คนได้ร่วมเดินพาเหรดรณรงค์ในย่านการค้าคาวาบาตะ ท้ายสุดมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ขึ้นที่คาแนลซิตี้ฮาคาตะเพื่อรณรงค์การลดละเลิกการเมาแล้วขับ


ภาพขบวนพาเหรดในย่านการค้าคาวาบาตะ


ผู้ประกาศจากสถานีวิทยุท้องถิ่น 5 แห่ง นักดนตรีท้องถิ่น กลุ่มนักร้องท้องถิ่นได้รวมตัวกันเป็น "ผู้ส่งสารเพื่อลดละเลิกการเมาแล้วขับ"แต่งเพลง "Taisetsu wo omou" เพื่อสื่อสารข้อความของการลดละเลิกการเมาแล้วขับ

返回页首

ฟรุตสเตชั่น จำหน่ายเฉพาะฤดูกาล "โทโยมิทสึฮิเมะ"(23 ส.ค. 2556)

ลิ้มลองรสชาติแห่งฤดูกาล

"โทโยมิทสึฮิเมะ" มะเดื่อ ผลไม้ซึ่งทางจังหวัดฟุกุโอกะได้คิดค้นพัฒนาขึ้น ให้รสหวานล้ำ ชุ่มฉ่ำน้ำ และมีลักษณะเด่นอยู่ตรงรสสัมผัสละมุนละไมนุ่มลิ้นในยามรับประทาน เพื่อให้ทุกท่านรู้จัก "โทโยมิทสึฮิเมะ" มากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมถึงวันที่ 6 ตุลาคม มีการจัดงาน "ฟรุตสเตชั่น" ขึ้นที่เทนจิน IMS (อำเภอฟุกุโอกะ) โดยในสเตชั่นมีทั้ง "โทโยมิทสึฮิเมะ" รวมทั้งทาร์ตและพาร์เฟต์ที่ทำจาก "โทโยมิทสึฮิเมะ" วางจำหน่าย ในพิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม มี "LinQ (ลิงค์)" กลุ่มไอดอลผู้ทำหน้าที่เป็นกลุ่มสนับสนุนฮาคาตะและโทโยมิทสึฮิเมะมาร่วมงานด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงรสชาติความอร่อย


"โทโยมิทสึฮิเมะ" ที่วางจำหน่าย


ฟรุตสเตชั่นที่จัดขึ้นและ "LinQ (ลิงค์)"

返回页首

พนักงานบริษัทคิตายะรายงานงานให้ผู้ว่าการทราบเรื่องการได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มสาเกญี่ปุ่นในงาน "International Wine Challenge 2013"(31 ก.ค. 2556)

รางวัลสูงสุดระดับโลกในกลุ่มสาเกญี่ปุ่น

"ไดกินโจ โกคุโจ คิตายะ" ของบริษัทคิตายะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองยาเมะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มสาเกญี่ปุ่นในงาน "International Wine Challenge 2013" ซึ่งเป็นงานประกวดไวน์งานใหญ่ที่สุดของโลก เป็นครั้งแรกที่โรงเหล้าในจังหวัดได้รับรางวัลนี้ ในวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พนักงานของบริษัทคิตายะได้มาเยี่ยมผู้ว่าการโองาวะเพื่อรายงานเรื่องการได้รับรางวัล ผู้ว่าการกล่าวว่า "น่ายินดีมากที่สาเกซึ่งชาวจังหวัดฟุกุโอกะผลิตขึ้นจากข้าวและน้ำของในจังหวัดได้อันดับสูงสุด อยากให้สิ่งนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้ทุกคนร่วมกันสร้างความเฟื่องฟูให้กับการผลิตสาเกของจังหวัดฟุกุโอกะต่อไป"


พนักงานจากบริษัทคิตายะ


"ไดกินโจ โกคุโจ คิตายะ" ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

返回页首

ค่ายพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นครั้งที่ 10 (26 ก.ค. 2556)

เพื่อรองรับอนาคตของญี่ปุ่น

"ค่ายพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของญี่ปุ่น" เป็นโรงเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลกไม่เฉพาะแต่ในญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว ในวันที่ 26 กรกฎาคม ณ อำเภอมุนาคาตะมีการจัดพิธีปฐมนิเทศ โดยผู้ว่าการฯ โองาวะและคุณเฮียคุตะ นาโอกิได้สนทนากันในเรื่อง "ความเป็นผู้นำที่ได้เรียนรู้จากอิเดมิตสึ ซาโซ-ชายซึ่งได้ชื่อว่าโจรสลัด" ค่ายพัฒนาผู้นำจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้ โดยมีระยะเวลา 2 สัปดาห์จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งนอกจากเยาวชน 170 คนจาก 27 จังหวัด 4 ประเทศจะได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากบุคคลสำคัญในแต่ละวงการ เช่น ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์จากมาเลเซีย ยังมีกิจกรรม อาทิ "สภามัธยมปลาย" ซึ่งนักเรียนจะต้องสวมบทบาทเป็น ส.สเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ


ในการสนทนามีการพูดถึงวิถีชีวิตของอิเดมิตสึ ซาโซผู้ก่อตั้งอิเดมิตสึโคซังขึ้นมาท้าทายกับผลประโยชน์เรื่องน้ำมันโลกที่เคยอยู่ในสภาพผูกขาดเพื่อส่งแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ


นักเรียนที่มาเข้าค่ายมีคำถามเกี่ยวกับความคิดของอิเดมิตสึ ซาโซที่ทำเพื่อประเทศไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตน และสิ่งที่ญี่ปุ่นยังขาดไปในเวลานี้คืออะไร

返回页首

การอภิปรายซิมโพเซียมนานาชาติเรื่องวัคซีนมะเร็ง ฟุกุโอกะ(12 ก.ค. 2556)

ประชาสัมพันธ์ผลการค้นคว้าที่กำลังจะก้าวสู่การใช้งานจริง

ทางจังหวัดได้ทำการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมีการผลักดันเรื่องการนำไปใช้งานจริงของ "เปปไทด์วัคซีนมะเร็ง" ซึ่งได้รับความสนใจในฐานะเป็นเทคโนโลยีสำคัญทางด้านการแพทย์และวิธีรักษาแบบที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่าตัด การให้ยาต้านมะเร็งและการฉายแสง ในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเริ่มมีการศึกษาทางคลีนิคซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อการขออนุมัติทางด้านเภสัชกรรมสำหรับ "เปปไทด์วัคซีนแบบผลิตเฉพาะบุคคลสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก" เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนี้ออกไปสู่ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ในวันที่ 12 กรกฏาคมได้มีการจัดงาน "การอภิปรายซิมโพเซียมนานาชาติเรื่องวัคซีนมะเร็ง ฟุกุโอกะ" ขึ้นที่อำเภอฟุกุโอกะ นอกจากการบรรยายในประเด็นสำคัญโดยศาสตราจารย์อิโต้ เคียวโกะแห่งมหาวิทยาลัยคุรุเมะผู้พัฒนา "เปปไซด์วัคซีนมะเร็งแบบผลิตเฉพาะบุคคล" ยังมีการบรรยายและการอภิปรายแบบคณะโดยนักวิจัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีนมะเร็งทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมงานต่างเข้าร่วมรับฟังอย่างกระตือรือร้น
※ เปปไทด์...คือโปรตีนสายสั้น ที่ผิวของเซลมะเร็งจะมี่เปปไทด์ชนิดพิเศษอยู่


ศาสตราจารย์อิโต้บรรยายในประเด็นสำคัญ "เปปไทด์วัคซีนมะเร็ง" เป็นวิธีการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยซึ่งทำลายเฉพาะเซลส์มะเร็งโดยใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง "แบบผลิตเฉพาะบุคคล" คือการเลือกให้เปปไทด์ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

返回页首

บุตรหลานของชมรมชาวฟุกุโอกะต่างประเทศพบปะกับนักเรียนชั้นประถมของฟุกุโอกะ(9 ก.ค. 2556)

มิตรภาพที่แตกยอดข้ามพรมแดน

"ชมรมชาวฟุกุโอกะต่างประเทศ" ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวฟุกุโอกะที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำรงชีวิต ในเวลาที่สมาชิกกำลังจะเปลี่ยนสู่รุ่นถัดไป ทางจังหวัดได้เชิญให้ทางชมรมพาบุตรหลานกลับมาเยี่ยมฟุกุโอกะทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและความสนใจต่อฟุกุโอกะซึ่งเป็นบ้านเกิด พร้อมกันเพิ่มความคึกคักให้กับกิจกรรมของทางชมรม ในวันที่ 9 กรกฏาคม คณะของทางชมรม 22 คนจากบราซิล เปรู เม็กซิโก โคลัมเบีย โบลิเวีย อาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกาได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษานากะในสังกัดอำเภอฟุกุโอกะเพื่อพบปะกับเด็กๆ ซึ่งในการพบปะกับเด็กชั้นประถมปีที่ 5 หลังจากมีการแนะนำวัฒนธรรมของประเทศตนเองแล้ว ได้มีการฝึกหัดเขียนตัวอักษรด้วยพู่กัน แม้การใช้พู่กันที่ไม่คุ้นเคยจะไม่ถนัดแต่ทุกคนก็ได้รับความสนุกสนานกับเพื่อนใหม่ที่เข้ากันได้ในทันที


เด็กๆ จากชมรมชาวฟุกุโอกะกำลังแนะนำประเทศของตนเอง


ทดลองหัดเขียนพู่กันจีน

返回页首

ประชุมคณะกรรมการแนวคิดเรื่องเซ็นทรัลพาร์ค ครั้งที่ 1(27 มิ.ย. 2556)

เพื่อปรับพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะโฉมหน้าแห่งฟุกุโอกะ

เพื่อจัดสรรพื้นที่บริเวณสวนโอโฮริพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยน้ำและต้นไม้ และสวนไมสึรุที่ตั้งของปราสาทฟุกุโอกะและอาคารโคโรคังให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จังหวัดฟุกุโอกะและอำเภอฟุกุโอกะได้ร่วมกันจัดตั้ง "คณะกรรมการแนวคิดเรื่องเซ็นทรัลพาร์ค" ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์เพื่อคอยให้คำแนะนำสำหรับการกำหนดแนวคิดเรื่องเซ็นทรัลพาร์ค ในวันที่ 27 มิถุนายนที่อำเภอฟุกุโอกะได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญและแนวทางต่างๆ หลังจากนี้จะมีการรับฟังความเห็นสาธารณะเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของชาวเมืองทุกท่านไปใช้ โดยมีกำหนดที่จะสรุปแผนงานให้ได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้า


ภาพคณะกรรมการแนวคิด มีความเห็นต่างๆ เช่น ควรมีเป้าหมายที่จะสร้างเมืองให้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทัศนียภาพที่กลมกลืม

返回页首

"บริษัทโตโยต้าจิโดฉะคิวชู จำกัด" ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทแรกใน "กลุ่มสนับสนุนการเกษตรฟุกุโอกะ"(24 มิ.ย. 2556)

ขยายวงความสุขแสนอร่อยของฟุกุโอกะ!

ทางจังหวัดได้ดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารรวมทั้งการผลิตและบริโภคในท้องถิ่น โดยมี "กินล่ะนะ! ความสุขแสนอร่อยของฟุกุโอกะ" เป็นสโลแกนสำหรับประชาชน โดยส่วนหนึ่งของโครงการนี้คือการขยาย "กลุ่มสนับสนุนการเกษตรฟุกุโอกะ" รวมทั้ง "ครอบครัวผู้สนับสนุน" และ "ร้านผู้สนับสนุน" เพื่อเพิ่มการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และประมงของจังหวัด โดยได้ริเริ่มโครงการขึ้นทะเบียนธุรกิจหรือนิติบุคคล NPO ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่ในเขตหมู่บ้านเกษตรกรรม ป่าไม้และประมงให้เป็น "กลุ่มสนับสนุน" ในวันที่ 24 มิถุนายน บริษัท โตโยต้าจิโดฉะคิวชู จำกัด ซึ่งมีโครงการนำเสนอเมนูอาหารแบบผลิตเองบริโภคเองในท้องถิ่นซึ่งใช้ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นหลักในโรงอาหารสำหรับพนักงาน ได้ขึ้นทะเบียบเป็นบริษัทแรกใน "กลุ่มสนับสนุน" และได้มีการมอบใบทะเบียนให้กับคุณบาบะ ซาดาฮิโตะกรรมการบริหารของบริษัท


คุณบาบะ ซาดาฮิโตะกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าจิโดฉะคิวชู จำกัด ผู้รับมอบใบทะเบียนและผู้ว่าการฯ

返回页首

นักเรียนจากเมืองเดลลี ประเทศอินเดียเดินทางมาพบปะกับนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัด (12 มิ.ย 2556)

ขยายการพบปะในระดับรากหญ้า

ชาวคณะจากเดลลีพับลิกสคูลมาทูรารอดในกรุงเดลลี ประเทศอินเดียซึ่งมีมิตรภาพอันดีกับจังหวัดฟุกุโอกะได้เดินทางมาพบปะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน เป็นเวลา 7 วัน โดยในวันที่ 12 คณะได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนมัธยมปลายคาสึมิกาโอกะในสังกัดของจังหวัดและได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น การทดลองหัดเขียนตัวอักษรด้วยพู่กัน และการแสดงเพลงชาติของแต่ละฝ่าย ในห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงสนทนาเป็นภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ถือเป็นช่วงเวลาที่หาค่ามิได้สำหรับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของทั้งสองประเทศต่อไป


นักเรียนจากสองโรงเรียนสนทนากันด้วยรอยยิ้มอย่างไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งได้พบเจอกันเพียง 2 ชั่วโมง

返回页首

ฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติรวม จังหวัดฟุกุโอกะ(02 มิ.ย. 2556)

เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติ

วันที่ 2 มิถุนายนที่อำเภอโอมุตะได้มีการจัดการฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติรวมของจังหวัดฟุกุโอกะขึ้น โดยมีภาครัฐ หน่วยดับเพลิง ตำรวจ โรงพยาบาล และประชาชนในท้องถิ่นราว 1500 คนเข้าร่วม โดยมีการฝึกซ้อม 35 รายการ อาทิ การรวบรวมและส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็ว การสนับสนุนการหนีภัยสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การช่วยชีวิตคนจากบ้านเรือนและรถยนต์ โดยสมมติว่าเป็นภัยพิบัติจากลมและน้ำ แผ่นดินไหว สึนามิและภัยพิบัติอื่นๆ ผู้ว่าการโองาวะซึ่งเป็นผู้บัญชาการใหญ่ในการฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติรวมกล่าวว่า "ต่อไปขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างการประสานงานร่วมกัน และขอให้ประชาชนในท้องถิ่นใส่ใจในการทบทวนขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดี"


ฝึกช่วยเหลือคนจากรถที่จมอยู่ในทราย


ผู้ว่าการฯ โองาวะให้คำแนะนำในฐานะผู้บัญชาการใหญ่การฝึกซ้อมรวม

返回页首

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.