Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
จัดงานประชุมวิจัยตามนโยบายพลังงานภูมิภาคประจำจังหวัดฟุคุโอกะ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
งานประชุมนานาชาติฟุคุโอกะ ERIA
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
การประชุมส่งเสริมกลยุทธ์สากลสร้างพื้นที่เอเชียสีเขียวประจำปี ค.ศ 2012
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
งานพิธีรายงานของเยาวชนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างจังหวัดฟุคุโอกะและจังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
พิธีแต่งตั้ง ECO-TON เป็น「หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศจังหวัดฟุคุโอกะ」
วันที่ 30 มกราคม 2556
เวิลด์ ฟอรั่ม ปีค.ศ. 2013 ไฮโดรเจนล้ำยุค
วันที่ 27 มกราคม 2556
การประชุมสัมมนามรดกโลก "Industrial Heritage กลุ่มมรดกอุตสาหกรรมสมัยใหม่แห่งคิวชูและยามางุจิ"
วันที่ 23 มกราคม 2556
เปิดวางจำหน่ายไข่มุกที่มีแหล่งผลิตอยู่ที่ Ainoshima ภายใต้แบรนด์ Ainoshima
วันที่ 23 มกราคม 2556
การสัมมนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของรถยนต์ในยุคถัดไป
วันที่ 19 มกราคม 2556
"INDIA FAIR in Fukuokaงานที่ระลึกครบรอบ 5 ปีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างฟุคุโอกะ/กรุงเดลี"
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
พิธีมอบรางวัลวัฒนธรรมจังหวัดฟุคุโอกะ ครั้งที่ 20 & กิจกรรมที่ระลึก

จัดงานประชุมวิจัยตามนโยบายพลังงานภูมิภาคประจำจังหวัดฟุคุโอกะ(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)

การวิจัยบทบาทของท้องถิ่น

  "การประชุมวิจัยตามนโยบายพลังงานภูมิภาคประจำจังหวัดฟุคุโอกะ" โดยนักวิชาการภายนอก ได้จัดขึ้นในวันที่ 23กุมภาพันธ์ เพื่อต้องการที่จะรักษาความต้องการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ ให้อยู่ในระดับที่มั่นคง ทั้งนี้เนื่องมาจากท่ามกลางความสนใจในระดับสูงต่อพลังงานไฟฟ้า พลังงานที่เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยในอนาคตจะทำวิจัยเป็นวงกว้างและวิจัยบทบาทของท้องถิ่นในการส่งเสริมการใช้อย่างแพร่หลายโดยเริ่มจากพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก,การนำแหล่งพลังงานแบบ Dispersion type มาใช้และแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง หลังจากนั้นรายงานต่อจังหวัดและนำเสนอต่อไป


ภาพบรรยากาศงานประชุมวิจัย

返回页首

งานประชุมนานาชาติฟุคุโอกะ ERIA (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556)

มุ่งเป้าการพัฒนาฟุคุโอกะไปพร้อมกับเอเชีย

การดำเนินงานในลักษณะของการสร้าง "ฐานแลกเปลี่ยนความรู้ทางปัญญาแห่งเอเชีย" ที่จังหวัดฟุคุโอกะ เพื่อการแลกเปลี่ยนทรัยากรบุคคลภายในเอเชียและการสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเอเชีย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเชื่อมต่อความเจริญของเอเชียสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของฟุคุโอกะ
 "งานประชุมนานาชาติฟุคุโอกะ ERIA" ได้จัดขึ้นที่เมืองฟุคุโอกะในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นการจัดต่อเนื่องจากการประชุมในปีที่แล้ว มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300คนจากมหาวิทยาลัย องค์กรธุรกิจและหน่วยงานวิจัยที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชีย ณ เวทีการประชุมได้พูดถึงการรวมเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกซึ่งนับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับองค์กรSME มีการแสดงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงตัวอย่างกรณีศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและนโยบายแก้ไขในการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย


ภาพบรรยากาศงานบรรยาย

ภายถ่ายที่ระลึกกับผู้บรรยาย

返回页首

การประชุมส่งเสริมกลยุทธ์สากลสร้างพื้นที่เอเชียสีเขียวประจำปี ค.ศ 2012(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)

สร้างจังหวัดฟุคุโอกะให้แข็งแรงด้วยการกำหนดเขตพื้นที่พิเศษ

กลยุทธ์สากลสร้างพื้นที่เอเชียสีเขียวเป็นเป้าหมายการสร้างฐานการผลิตที่พัฒนาจากเอเชียไปสู่ระดับโลกโดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นแกนโครงสร้างหลัก นับตั้งแต่ได้มีการกำหนดเขตพื้นที่พิเศษขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 2011 ได้มีการจัดสรรเงินลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในระบบช่วยส่งเสริมในเขตพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 3หมื่นล้านเยน ในอนาคตคาดว่าต้องเพิ่มเงินลงทุนอีก 3หมื่นล้านเยนด้วยเช่นกันซึ่งทำให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างมากขึ้น
 การประชุมส่งเสริมเขตพื้นที่เอเชียสีเขียวตามกลยุทธ์สากล ได้จัดขึ้นที่เมืองฟุคุโอกะ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ เวทีการประชุมได้นำเสนอการพัฒนาในอนาคตและสถานะการณ์การลงทุนจากตัวแทนองค์กรที่กำหนดการลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อใช้ในระบบช่วยส่งเสริมและการอธิบายภาพรวมของเขตพื้นที่พิเศษรวมถึงระบบช่วยส่งเสริม ซึ่งในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 500 คน


ภาพบรรยากาศงานประชุม

返回页首

งานพิธีรายงานของเยาวชนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างจังหวัดฟุคุโอกะและจังหวัดกรุงเทพฯ(วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556)

"เล่าเรื่องไทย!บอกเล่าไทย!บันทึกประสบการณ์ไทย ๆ ของพวกเรา "

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ได้มีการจัดงานพิธีรายงานของเยาวชนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ลานนานาชาติเมืองฟุคุโอกะ นักศึกษามหาวิทยาลัยและนักเรียนมัธยมปลายรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์โฮมสเตย์และการแลกเปลี่ยนกับนักเรียนของท้องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายงานฝีมือและการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย รวมทั้งการแสดงรำฟ้อนตามประเพณีจากนักเรียนไทยในญี่ปุ่น ภายในงานเต็มไปด้วยผู้คนมากมายอย่างคึกคัก


ภาพบรรยากาศการรายงานของนักเรียนมัธยมปลาย


ภาพบรรยากาศการแสดงรำฟ้อนตามประเพณี

返回页首

พิธีแต่งตั้ง ECO-TON เป็น「หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศจังหวัดฟุคุโอกะ」(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)

การประชาสัมพันธ์ส่วนงานจังหวัดเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความน่ารักน่ายินดี

ECO-TON ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2009 เป็นMascotแสดงการสนับสนุนนโยบายลดโลกร้อนของจังหวัดฟุคุโอกะ ปัจจุบันMascotดังกล่าวไม่เพียงช่วยงานสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังทำกิจกรรมส่งเสริมงานท่องเที่ยวและอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
 ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ ผู้ว่าฯโอกาวะได้แถลงแต่งตั้งECO-TONซึ่งเป็นที่รักใคร่ของเด็ก ๆ และของทุกคนเป็นหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ประจำจังหวัดฟุคุโอกะเพื่อทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัด 
 ในพิธีแถลงแต่งตั้งดังกล่าวเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็กโชวสุอิทุกคนร่วมกับECO-TONรีบเร่งทำม่านดอกไม้ดอก Japanese Morning Gloryขึ้นในฤดูร้อนปีที่แล้ว เพื่อเป็นสารส่งกำลังใจพร้อมกับการแสดงบทเพลง


ภาพบรรยากาศพิธีแต่งตั้ง


การแสดงบทเพลงของเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก

返回页首

เวิลด์ ฟอรั่ม ปีค.ศ. 2013 ไฮโดรเจนล้ำยุค(วันที่ 30 มกราคม 2556)

เปิดอนาคตสร้างสังคมไฮโดรเจนโดยเริ่มจากฟุคุโอกะ

การประชุม " เวิลด์ ฟอรั่ม ปีค.ศ. 2013ไฮโดรเจนล้ำยุค" ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 และ 31 มกราคม ณ เมืองฟุคุโอกะ ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้นโดยมีนักวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 450 คนจาก 20 ประเทศทั่วโลก นอกจากการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของแต่ละประเทศ เช่น ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดและรถยนต์แบตเตอรี่เชื้อเพลิง ฯลฯ แล้ว ยังได้มีการเสนอประสิทธิผลล่าสุดจากงานวิจัยพลังงานไฮโดรเจนอีกด้วย


ผู้ว่าฯ โอกาวะกล่าวว่า "เราต้องวางแผน 『กลยุทธ์สากลสร้างพื้นที่เอเชียสีเขียว』ไปพร้อมกับการปรารถนามุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการใช้พลังงานไฮโดรเจน "


ผู้เข้าร่วมจากแต่ละประเทศทั่วโลกให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยาย

返回页首

การประชุมสัมมนามรดกโลก "Industrial Heritage กลุ่มมรดกอุตสาหกรรมสมัยใหม่แห่งคิวชูและยามางุจิ" (วันที่ 27 มกราคม 2556)

กลุ่มสถานอุตสาหกรรมที่มีคุณค่ามุ่งสู่มรดกโลก

ประเทศญี่ปุ่น "Industrial Heritage กลุ่มมรดกอุตสาหกรรมสมัยใหม่แห่งคิวชูและยามางุจิ" ได้บอกกล่าวการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมาสู่ปัจจุบันถึงการเปลี่ยนมาสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ในช่วงเวลาที่สั้นมาก ขณะนี้ได้มีการเคลื่อนไหวดำเนินการจดทะเบียนมรดกโลกของกลุ่มมรดกดังกล่าวรวม 28 แห่ง เช่นสถานที่ที่ทำด้วยเหล็ก เหมืองถ่านหิน ท่าเรือ ฯลฯ ใน 8 จังหวัด 11เมือง อย่างจังหวัดฟุคุโอกะ จังหวัดคะโกชิมะ เป็นต้น
 การประชุมสัมมนาได้จัดขึ้นที่เมืองคิวชูเหนือ ในวันที่ 27 มกราคม เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อกลุ่มมรดกดังกล่าว นักโบราณคดีระดับแนวหน้าคุณนีล คอลซันส์ได้แสดงบรรยายพื้นฐานความรู้ การแสดงตัวอย่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ รวมทั้งการแสดง Panel Discussion สับเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจร่วมรับฟังเป็นอย่างยิ่ง 讨论。


เจ้าหน้าที่ระดับสูงคุณคอลซันส์ได้กล่าวอธิบายเพื่อให้เห็นภาพโดยง่ายเกี่ยวกับคุณค่าสากลที่มีอยู่ในกลุ่มมรดก


ผู้แนะนำท้องถิ่นแสดงตัวอย่างการดำเนินงานอย่างตั้งใจ เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์กลุ่มมรดกและการประเมินรับรองสถานที่นั้น ๆ

返回页首

การสัมมนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของรถยนต์ในยุคถัดไป(วันที่ 23 มกราคม 2556)

มุ่งสู่การพัฒนาขึ้นไปอีกระดับของอุตสาหกรรมรถยนต์ในจังหวัด

จังหวัดฟุคุโอกะโดยการประสานงานร่วมกับภาครัฐ,อุตสาหกรรม,สถาบันศึกษากำลังผลักดัน "แนวคิดขับเคลื่อน สู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ล้ำสมัย 1.5 ล้านคันแห่งคิวชูเหนือ" โดยมีเป้าหมายมู่งสู่การเป็นฐานการผลิตที่ ดูแลตลอดกระบวนการนับตั้งแต่การพัฒนาจนกระทั่งถึงการผลิต
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. สืบเนื่องจากการมุ่งเน้นสู่การเป็นสังคมที่มีคาร์บอนน้อยและภาวะราคาน้ำมันขึ้นสูงฯลฯ จึงได้มีการจัด "สัมมนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของรถยนต์ในยุคถัดไป"ขึ้นที่เมืองฟุคุโอกะ โดยสัมมนาดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในจังหวัดในเรื่องเทคโน โลยีและหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฮบริด,รถยนต์ไฟฟ้า,รถยนต์เชื้อเพลิง/แบตเตอร์รี่ซึ่งเป็นที่จับตามอง ในฐานะรถยนต์แห่งยุคถัดไป
สัมมนาดังกล่าว มีผู้รับผิตชอบด้านการพัฒนาของ Nissan Motor และ Toyota Motor มาร่วมให้การบรรยาย เกี่ยวกับทิศทางเทคโนโลยีล้ำสมัยของรถยนต์ในยุคถัดไปด้วย ทำให้สถานที่จัดงานคับคั่งไปด้วยผู้เข้าร่วม ซึ่งต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก讲演。


รูปแบบ(บรรยากาศ)การบรรยาย

返回页首

เปิดวางจำหน่ายไข่มุกที่มีแหล่งผลิตอยู่ที่ Ainoshima ภายใต้แบรนด์ Ainoshima(วันที่ 23 มกราคม 2556)

ไข่มุกขนาดใหญ่ที่ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นที่ Ainoshima

เนื่องจากได้มีการค้นพบหอยมุกธรรมชาติที่หายากภายในประเทศที่ Ainoshima (เมืองShingu เขตKasuya) ดังนั้นจึงได้มีการเพาะเลี้ยงไข่มุกนับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา หอยมุกที่ Ainoshima มีอัตราการรอดชีวิตสูงจึงสามารถเพาะไข่มุกได้มากกว่า 1ปี ชั้นมุกหนาทำให้สามารถผลิตไข่มุกขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงได้ดี จากที่ผ่านมาใช้ไข่มุกที่เก็บเกี่ยวได้ถึง 6ครั้ง จากนี้เป็นต้นไปไข่มุกจะจำหน่ายภายใต้ชื่อ Ainoshima คุณฮิโตชิ โยชิดะ ประธานบริหารของบริษัทมิคิโมโตะซึ่งเป็นบริษัทดำเนินงานเพาะเลี้ยงไข่มุกได้เข้าพบผู้ว่า ฯ โอกาวะ ในวันที่ 23 มกราคม ได้กล่าวรายงานถึงเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่มุกที่มีแหล่งผลิตที่ Ainoshima ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป ซึ่งผู้ว่าได้กล่าวว่า " ไข่มุกของ Ainoshima เป็นไข่มุกเม็ดใหญ่ที่ส่องแววประกายที่งดงามและปรารถนาให้เป็นที่ถูกใจของผู้คนทั่วไป"


ผู้ว่าฯ โอกาวะและคณะบุคคลจากบริษัทมิคิโมโตะ


Ainoshima

返回页首

"INDIA FAIR in Fukuokaงานที่ระลึกครบรอบ 5 ปีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างฟุคุโอกะ/กรุงเดลี"(วันที่ 19 มกราคม 2556)

มาลองสัมผัสวัฒนธรรมของอินเดีย

จังหวัดฟุคุโอกะได้ตกลงทำสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือกับกรุงเดลีเมืองหลวงของอินเดียในเดือนมีนาคม ปี 2007 ซึ่งนับว่าเป็นการทำสัญญาในระดับมลรัฐครั้งแรกของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่เมืองฟุคุโอกะได้มีการจัดงาน "INDIA FAIR in Fukuoka" ครบรอบความร่วมมือ 5 ปี ซึ่งในงานดังกล่าวมีการแนะนำประชาสัมพันธ์ถึงสังคมและวัฒนธรรม,ดนตรีของอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายโดย Mr.Vikas Swarup กงสุลใหญ่อินเดียประจำโอซาก้าและการเล่นดนตรีคลาสสิคของอินเดียโดย คุณวากะบายาชิ ทาดะฮิโร่ นักดนตรีแห่งสถาบันวิจัยดนตรีประจำชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้า ร่วมรับฟัง


การบรรยายในหัวข้อ มองอินเดียผ่าน "Slumdog Millionaire"


ภาพบรรยากาศในการเล่นดนตรีคลาสสิคของอินเดีย

返回页首

พิธีมอบรางวัลวัฒนธรรมจังหวัดฟุคุโอกะ ครั้งที่ 20 & กิจกรรมที่ระลึก (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด

ทางจังหวัดฟุคุโอกะมีการมอบ "รางวัลวัฒนธรรมประจำจังหวัดฟุคุโอกะ"ให้กับบุคคล/กลุ่มคนที่มีผลงานสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมของทางจังหวัด โดยผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ คุณโนริโกะ ทสึอิคิ ช่างทอ/ย้อมผ้า, กลุ่ม<นักอ่าน>คุณซาคุเบะ ยามาโมโตะ จาก ศูนย์วิจัยสวัสดิการชีวิตแห่งสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดฟุคุโอกะ, คุณเคน นิชิมูระ นักเขียนนักประพันธ์
สำหรับกิจกรรมที่ระลึกที่มีขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นในวันที่ 1 ธ.ค. คือ การจัดให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานถึงลักษณะกิจกรรมที่ทำประจำวัน,ที่มาของแรงขับเคลื่อนในการทำงาน ฯลฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง


ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล


ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรมพูดคุย
ผู้ที่ได้รับรางวัลจากทางซ้าย คุณทสึอิคิ, คุณเซนอิจิ โมริยามะ ของกลุ่ม<นักอ่าน>คุณซาคุเบะ ยามาโมโตะ จากศูนย์วิจัยสวัสดิการชีวิตแห่งสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดฟุคุโอกะ, คุณนิชิมูระ

返回页首

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.