Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

12 พฤษภาคม 2555
แต่งตั้งคุณวาคาตะ โคอิจินักบินอวกาศเป็นทูตผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อความใฝ่ฝัน
12 พฤษภาคม 2555
งานปลูกต้นไม้ครั้งที่ 63 จังหวัดฟุกุโอกะ
8 พฤษภาคม 2555
ร้านนำร่องแบบหมุนเวียน "มาโกโคโระเซฮิน"
8 พฤษภาคม 2555
มอบหนังสือสิทธิพิเศษนิติบุคคลเพื่อยุทธศาสตร์นานาชาติในเขตพิเศษให้กับยาสึคาวะเด็งคิ
23 เมษายน 2555
เปิดศูนย์สนับสนุนการทำงานถึงอายุ 70 ปีจังหวัดฟุกุโอกะ
20 เมษายน 2555
พิธีทำสัญญาความร่วมมือรอบด้านระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะกับบริษัทอิออน จำกัด
2 เมษายน 2555
การทำสัญญาว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของชาวจังหวัดฟุกุโอกะจากอุบัติภัยนิวเคลียร์
25 มีนาคม 2555
ฟุกุโอกะเอเชียคอลเล็คชั่น 2012 (FACo)
18 มีนาคม 2555
นิทรรศการผลงานรางวัลเกียรติยศเอเชียดิจิตอลอาร์ต 2011
17 มีนาคม 2555
พิธีออกเดินทางฉลองครบรอบ 1 ปีการเปิดให้บริการชินคังเซ็นคิวชูครบทุกเส้นทาง
9 มีนาคม 2555
การประชุมศูนย์สนับสนุนการฟื้นฟูมหาธรณีวิบัติภัยญี่ปุ่นตะวันออกจังหวัดฟุกุโอกะ

แต่งตั้งคุณวาคาตะ โคอิจินักบินอวกาศเป็นทูตผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อความใฝ่ฝัน(12 พฤษภาคม 2555)

คุณวาคาตะ โคอิจินักบินอวกาศรับตำแหน่งเป็นทูตผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อความใฝ่ฝัน

"กิจกรรมเพื่อความใฝ่ฝันสำหรับเยาวชน" มีเป้าหมายที่จะสร้างเยาวชนที่เข้มแข็ง มีจิตใจที่อุดมสมบูรณ์ มีทัศนคติที่กว้างขวางและมีความมุ่งมั่นเป็นของตัวเอง (ความใฝ่ฝัน) โดยในวันที่ 12 พ.ค.คุณวาคาตะ โคอิจินักบินอวกาศได้รับแต่งตั้งเป็นฑูตผู้สนับสนุนโครงการนี้ โดยได้รับมอบหนังสือแต่งตั้งจากผู้ว่าการเมืองฯ คุณโองาวะ
ผู้ว่าการฯได้กล่าวถึงเรื่องที่คุณวาคาตะจะได้ออกเดินทางสู่อวกาศอีกครั้งในฐานะผู้บัญชาการ (กัปตัน) สถานีอวกาศนานาชาติชาวญี่ปุ่นคนแรกในช่วงปลายปีเฮเซที่ 25 และได้กล่าวถึงความคาดหวังว่า "ภาพของคุณวาคาตะที่มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้งสร้างความประทับใจ ความกล้าและให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา การรับหน้าที่เป็นทูตในครั้งนี้จึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับเรา"
คุณวาคาตะกล่าวว่า "อยากให้เด็กๆที่งดงามซึ่งเปี่ยมไปด้วยศักยภาพมากมาย มีเป้าหมายและความพยายาม อยากจะทำหน้าที่ทูตผู้สนับสนุนให้ดีที่สุด"


คุณวาคาตะถือหนังสือแต่งตั้งไว้ในมือและผู้ว่าการฯ


Back to the top of the page

งานปลูกต้นไม้ครั้งที่ 63 จังหวัดฟุกุโอกะ(12 พฤษภาคม 2555)

การปลูกต้นไม้คือก้าวแรกสู่การช่วยโลก

"วันที่ 12 พ.ค. เมืองคาวาระได้มีการจัดงานปลูกต้นไม้ครั้งที่ 63 จังหวัดฟุกุโอกะขึ้น โดยมีแนวคิดหลักคือ "การปลูกต้นไม้คือก้าวแรกสู่การช่วยโลก"
ในงานมีการมอบรางวัลให้ผู้ที่มีส่วนส่งเสริมการสร้างสีเขียว การสาบานตนสีเขียวของกลุ่มเยาวชนจากร.รประถมไซโดโช ผู้ว่าการฯโองาวะกล่าวทักทายว่า "เพื่อสืบทอดป่าไม้ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์มากมายกับชีวิตของเราไปยังชนรุ่นหลังในรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น ผมอยากสร้างและรักษาป่าร่วมกับชาวฟุกุโอกะทุกคน" จากนั้นผู้ว่าการฯและคุณคาจิ จูอิจินายกเทศมนตรีเมืองคาวาระได้ปลูกต้นเมเปิ้ลและอื่นๆร่วมกับเหล่าอาสาสมัคร


ตัวแทนกลุ่มเยาวชนกล่าวสาบานว่าจะ "เรียนรู้เรื่องความสำคัญของป่าผ่านการทำกิจกรรม"

ภาพการปลูกต้นไม้ที่ระลึก

Back to the top of the page

ร้านนำร่องแบบหมุนเวียน "มาโกโคโระเซฮิน"(8 พฤษภาคม 2555)

ทำมือทีละชิ้นด้วยหัวใจ

เพื่อเพิ่มรายได้กับผู้ทุพพลภาพ ทางจังหวัดได้ตั้งชื่อสินค้าและบริการที่จัดทำโดยผู้ทุพพลภาพว่า "มาโกโคโระเซฮิน" เพื่อนำมาส่งเสริมการขาย
โดยในวันที่ 8 พ.ค. ได้เปิดร้านนำร่องแบบหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเมืองจิคุชิโนะ ในงานมีคนจากสถาบันที่เกี่ยวข้องกับผู้ทุพพลภาพ 5 แห่งได้นำสินค้าต่างๆ อาทิ เหล้าสาเกมันฝรั่งหวาน "จิริทสึ" ขนมปัง ขนมหวาน งานผ้า งานไม้ มาวางจำหน่าย และมีผู้เข้าร่วมงานมากมาย
ร้านในลักษณะเช่นนี้จะไปเปิดที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ภายในจังหวัดอีกประมาณ 20 ครั้งภายในเดือนมี.คปีหน้า


ผู้ว่าการฯโองาวะกล่าวทักทายว่า "อยากให้ทุกคนรู้จักและซื้อหาสินค้าของ "มาโกโคโระเซฮิน" ให้มากขึ้นผ่านร้านนำร่อง"


ผู้ร่วมงานกำลังซื้อสินค้าของมาโกโคโรเซฮิน

Back to the top of the page

มอบหนังสือสิทธิพิเศษนิติบุคคลเพื่อยุทธศาสตร์นานาชาติในเขตพิเศษให้กับยาสึคาวะเด็งคิ(8 พฤษภาคม 2555)

นิติบุคคลแห่งแรกในประเทศที่ได้รับสิทธิ

"กรีนเอเชีย เขตพิเศษรวม เพื่อยุทธศาสตร์นานาชาติ" ที่ทางจังหวัดฟุกุโอกะ เมืองคิตะคิวชูและเมืองฟุกุโอกะร่วมกันดำเนินการอยู่มีเป้าหมายที่จะวางโครงสร้างของฐานการผลิตสำหรับทั่วโลกจากเอเชียโดยมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลัก
ในวันที่ 8 พ.ค. ทางจังหวัดได้มอบสิทธิตามมาตรการพิเศษทางด้านภาษีตามก.มเขตพิเศษรวมให้กับบริษัทยาสึคาวะเด็งคิได้รับ โดยได้มอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับคุณโทชิมะ โคจิประธานกรรมการ บริษัทนี้จึงเป็นบริษัทแรกที่ได้รับสิทธิตามเขตพิเศษรวม เพื่อยุทธศาสตร์นานาชาติจากทั้งหมด 7 แห่งทั่วประเทศ
ในการมอบสิทธิครั้งนี้ผู้ว่าการฯโองาวะกล่าวว่า "ขอให้ใช้มาตรการพิเศษในการผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เป็นผลสำเร็จ ทางจังหวัดเองก็ต้องการที่จะให้มีบริษัทอย่างเช่นยาสึคาวะเด็งคิเพิ่มขึ้นอีก


ประธานโทชิมะบริษัทยาสึคาวะเด็งคิที่ได้รับมอบสิทธิพิเศษ

Back to the top of the page

เปิดศูนย์สนับสนุนการทำงานถึงอายุ 70 ปีจังหวัดฟุกุโอกะ(23 เมษายน 2555)

เราขอเป็นกำลังใจให้ความมุ่งมั่นของทุกคน

จังหวัดฟุกุโอกะกำลังพยายามทำให้ "สังคมแห่งการทำงานถึงอายุ 70 ปี" กลายเป็นความจริง เพื่อให้คนมีทางเลือกอย่างหลากหลาย สามารถทำงานในที่ทำงานหรือในท้องถิ่นได้ตามความตั้งใจและความสามารถโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุ โดยในวันที่ 23 เม.ย. "ศูนย์สนับสนุนการทำงานถึงอายุ 70 ปีจังหวัดฟุกุโอกะ" ซึ่งเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้ได้เปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบ
ผู้ว่าการเมืองได้กล่าวทักทายว่า "อยากให้จังหวัดฟุกุโอกะเป็นต้นแบบของสังคมอายุยืนที่มั่งคั่ง ซึ่งผู้สูงอายุทุกท่านมีบทบาทอย่างกระตือรือร้น"
ศูนย์นี้ดำเนินกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดหางาน การให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเข้าร่วมกับ NPO/กลุ่มอาสาสมัคร การจัดหาธุรกิจที่สามารถทำงานได้ถึงอายุ 70 ปี การจัดสัมมนาสำหรับบริษัทและพนักงาน อบรม "ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงดูเด็ก" ซึ่งจะมีบทบาทในการดูแลเด็กในท้องถิ่น (เริ่มเปิดรับฤดูร้อนปีนี้)


ผู้ว่าการเมืองโองาวะกล่าวทักทาย


การตัดริบบิ้น

Back to the top of the page

พิธีทำสัญญาความร่วมมือรอบด้านระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะกับบริษัทอิออน จำกัด(20 เมษายน 2555)

ก้าวใหม่ของ "การสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

ทางจังหวัดส่งเสริม "การสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน" โดยการร่วมมือกับแกนนำต่างๆมากมาย เช่ย NPO อาสาสมัครหรือบริษัท
ในวันที่ 20 เม.ย ทางจังหวัดได้ทำสัญญาความร่วมมือรอบด้านกับบริษัท อิออน จำกัด เพื่อส่งเสริมความคึกคักของพื้นที่และยกระดับบริการสำหรับชาวเมืองขึ้นไปอีกขั้น
ลักษณะเด่นของสัญญานี้คืออิออนจะออกเงินอิเลคทรอนิคส์แบบใหม่โดยบริจาคส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายให้กับจังหวัด ทั้งยังมีการเพิ่มระดับความร่วมมือใน 14 แนวทาง เช่น "การขายสินค้าของจังหวัด" "ความปลอดภัยและสบายใจในพื้นที่" เป็นต้น
ทางจังหวัดจะถือการทำสัญญาครั้งนี้เป็นโอกาสอันดี ในอันที่จะผลักดันกิจกรรมความร่วมมือรอบด้านเช่นนี้กับบริษัทอื่น เพื่อส่งเสริม "การสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน" ให้มากยิ่งขึ้น


ผู้ว่าการเมืองโองาวะถือหนังสือสัญญาอยู่ในมือ และคุณมูราอิ มาซาฮิระ กรรมการบริหารบริษัท อิออน จำกัด ผู้รับผิดชอบบริหารงานสูงสุดของธุรกิจ GMS และเป็นประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท อิออนรีเทล จำกัด

Back to the top of the page

การทำสัญญาว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของชาวจังหวัดฟุกุโอกะจากอุบัติภัยนิวเคลียร์(2 เมษายน 2555)

เพื่อรับประกันความปลอดภัยและสบายใจของชาวเมือง

วันที่ 2 เม.ย. เมืองฟุกุโอกะ เมืองอิโตชิมะในจังหวัดฟุกุโอกะและบริษัทคิวชูเด็นเรียวคุ จำกัดได้ร่วมลงนามใน "ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของชาวจังหวัดฟุกุโกะจากอุบัติภัยนิวเคลียร์" ร่วมกัน ข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลในเวลาฉุกเฉิน การแจ้งล่วงหน้าและให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดเข้าไปตรวจสอบได้ในกรณีที่จะมีการเพิ่มเตาปฏิกรณ์ปรมาณู ในการร่วมลงนามในข้อตกลงนี้ ผู้ว่าการเมืงโองาวะกล่าวว่า "จะใช้ข้อตกลงนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยได้อย่างเที่ยงตรง และใช้ในการวางแผนการหนีภัยในพื้นที่กว้างที่สอดคล้องกันสำหรับเมืองอิโตชิมะและเมืองฟุกุโอกะ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและสบายใจให้กับคนในจังหวัด"


ผู้ว่าการเมืองโองาวะลงนาม


จากซ้าย คุณมัตสึโมโตะนายกเทศมตรีเมืองอิโตชิมะ คุณโองาวะผู้ว่าการเมืองฟุกุโอกะ คุณอุริวประธานบริษัทคิวชูเด็นเรียวคุ คุณทากาชิมะนายกเทศมนตรีเมืองฟุกุโอกะ

Back to the top of the page

ฟุกุโอกะเอเชียคอลเล็คชั่น 2012 (FACo)(25 มีนาคม 2555)

นำเสนอฐานอุตสาหกรรมแฟชั่น "ฟุกุโอกะ"

บริษัท กลุ่มและโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นร่วมกับภาครัฐได้ก่อตั้ง "ที่ประชุมเพื่อส่งเสริมให้ฟุกุโอกะเป็นฐานอุตสาหกรรมแฟชั่นของเอเชีย" ขึ้นด้วยความพยายามที่จะผลักดันให้จังหวัดฟุกุโอกะเป็นฐานอุตสาหกรรมแฟชั่นของเอเชีย
ในวันที่ 25 มี.ค ได้มีการจัดงาน "ฟุกุโอกะเอเชียคอลเล็คชั่น 2012" งานแฟชั่นระดับใหญ่ที่สุดในคิวชูขึ้นเพื่อนำเสนอแบรนด์ของฟุกุโอกะต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
ในงานเต็มไปด้วยนางแบบและนายแบบชื่อดังที่สวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆนับตั้งแต่แบรนด์ของฟุกุโอกะ และได้รับความสนใจจากผู้ชมกว่า 7,400 คน


เอเชียนบีท


เวทีผลิตภัณฑ์สำหรับ FACo ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างฟุกุโอกะแบรนด์ "พรีซิล" และคุณซูซานนักแสดงชื่อดัง


"ทูตคาวาอิ" ที่คัดเลือกมาจากนางแบบที่เป็นผู้อ่านนิตยสารแฟชั่นของญี่ปุ่นในประเทศจีน ไต้หวัน และไทย ผ่านทาง "เอเชียนบีท" เว็บไซต์หลายภาษาแบบ Pop Culture ที่ดำเนินงานโดยจังหวัดฟุกุโอกะ ขึ้นเวที

Back to the top of the page

นิทรรศการผลงานรางวัลเกียรติยศเอเชียดิจิตอลอาร์ต 2011(18 มีนาคม 2555)

นักสร้างสรรค์รุ่นเยาว์จากฟุกุโอกะได้รับรางวัลเกียรติยศ!

ดิจิตอลอาร์ตคือผลงานภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ "นิทรรศการผลงานรางวัลเกียรติยศเอเชียดิจิตอลอาร์ต" ซึ่งเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะด้านเนื้อหาดิจิตอล สร้างและค้นหาบุคลากร ได้กลายเป็นประตูสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่
ในครั้งนี้มีผลงานมากคุณภาพที่หลากหลายส่งเข้ามาจากทั้งในและต่างประเทศถึง 874 ชิ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยภาพนิ่ง "Zen-Keshiki" ของคุณ jyari (จาริ) จากฟุกุโอกะได้รับรางวัลเกียรติยศ (รางวัลจากผู้ว่าการเมืองฟุกุโอกะ) และได้มีพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 18 มี.ค
ทั้งนี้ ผลงาน 110 ชิ้นที่ได้รับรางวัลจะจัดแสดงที่หอศิลป์ฟุกุโอกะเอเชียจนถึงวันที่ 23 มี.ค


ภาพพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ


ผู้มาชมผลงานรางวัลเกียรติยศ

Back to the top of the page

พิธีออกเดินทางฉลองครบรอบ 1 ปีการเปิดให้บริการชินคังเซ็นคิวชูครบทุกเส้นทาง(17 มีนาคม 2555)

มุ่งสู่คิวชูที่แสนสดใส

ชินคังเซ็นคิวชูเปิดให้บริการครบทุกเส้นทางในวันที่ 12 มี.ค ปีที่ผ่านมา ในวันที่ 17 มี.คจึงมีพิธีออกเดินทางฉลองครบรอบปีที่สถานี JR ฮาคาตะ
ในงานผู้ว่าการฯโองาวะได้กล่าวทักทาย โดยระบุว่าตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการมีคนมาคิวชูมากขึ้นและ "ในอนาคตยังอยากเพิ่มความคึกคักให้ฟุกุโอกะและคิวชูยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะเด่นและข้อดีของท้องถิ่น"
ในอนาคตทางจังหวัดได้วางแผนที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเสน่ห์ของบริเวณจิคุโกชิซึ่งมีการสร้างสถานีขึ้นใหม่อย่างกว้างขวางทั้งในและนอกจังหวัด และส่งเสริมให้มีจำนวนนักเดินทางและผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นของจิคุโกชิ


การตัดริบบิ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง


"สัญญาณออกรถ" โดยคุณมูราคาวะ เอรินักแสดงสาวซึ่งมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานีหนึ่งวัน


"เทศกาลฤดูใบไม้ผลิฟุกุโอกะ" กิจกรรมที่ลานหน้าสถานีเพื่อให้ได้สัมผัสอาหารและวัฒนธรรมคิวชู คึกคักไปด้วยผู้มาร่วมงานจำนวนมาก

Back to the top of the page

การประชุมศูนย์สนับสนุนการฟื้นฟูมหาธรณีวิบัติภัยญี่ปุ่นตะวันออกจังหวัดฟุกุโอกะ(9 มีนาคม 2555)

เปลี่ยนจาก "ศูนย์ช่วยเหลือ" ไปเป็น "ศูนย์สนับสนุนการฟื้นฟู"

ในวันถัดจากวันที่เกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางจังหวัดได้ก่อตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือแผ่นดินไหวในมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดฟุกุโอกะ" โดยมีผู้ว่าการเมืองเป็นผู้อำนวยการศูนย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการส่งบุคลากรและสิ่งของเพื่อการช่วยเหลือ
ในวันที่ 9 มี.คในที่สุดแผ่นดินไหวก็ผ่านไปครบ 1 ปี เพื่อให้การสนับสนุนระยะยาวในการฟื้นฟูและตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่และผู้ประสบภัย ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์สนับสนุนการฟื้นฟูมหาธรณีวิบัติภัยญี่ปุ่นตะวันออกจังหวัดฟุกุโอกะ" โดยได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรก
ในที่ประชุมนอกจากจะมีการรายงานเรื่องการช่วยเหลือที่ผ่านมาและแผนการในอนาคตโดยหน่วยงานต่างๆแล้ว คุณโอเอะ ทากาโยชิผู้อำนวยการแผนกป้องกันภัยและการจราจรของเมืองมัตสึชิมะจังหวัดมิยากิยังได้อธิบายถึงสภาพปัจจุบันของพื้นที่ประสบภัย


ผู้ว่าการฯโองาวะกล่าวว่า "ทางจังหวัดจะให้การสนับสนุนระยะยาวที่ตรงตามความต้องการของพื้นที่ประสบภัยต่อไป"


ผู้อำนวยการฯโอเอะกล่าวว่า "ปัจจุบันสิ่งที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ประสบภัยคือการช่วยเหลือด้านบุคลากร อยากให้พิจารณาถึงการส่งบุคลากรไปประจำในระยะยาว"


ผู้อำนวยการโอเอะกำลังอธิบายสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัย


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.