Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ / ทูตผู้มีอำนาจเต็มที่ญี่ปุ่น

นายสตีเฟ่น เพย์ตัน เป็นเอกอัครราชทูตประจำmujนิวซีแลนด์ปัจจุบัน / ทูตผู้มีอำนาจเต็มที่ญี่ปุ่น


วันที่ 8 สิงหาคม 2560

นเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย / ทูตผู้มีอำนาจเต็มที่ญี่ปุ่น

นายริชาร์ด แฟร์แฟ็ก คอร์ท เป็นเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย / ทูตผู้มีอำนาจเต็มที่ญี่ปุ่น


วันที่ 7 สิงหาคม 2560

เอกอัครราชทูตบราซิล / ทูตผู้มีอำนาจเต็มที่ญี่ปุ่น

นายอังเดร อารานฮา คอร์เรีย ดู เรโก้ มาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลและเป็นทูตปัจจุบันของประเทศ / ทูตผู้มีอำนาจเต็มที่ญี่ปุ่น


page top

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.